top of page

הרצאות בתשלום

מחיר צפייה הוא 30 שקלים להרצאה. ניתן לצפות חינם בקדימון בן כעשרים שניות בכל הרצאה. השכרת ההרצאה היא למשך 72 שעות ללא הגבלת מספר הצפיות, עד לסיום ההרשאה.    

ירושלים - שכונות סביב לה