top of page

הרצאות בתשלום

מחיר צפייה הוא 30 שקלים להרצאה. ניתן לצפות חינם בקדימון בן כעשרים שניות בכל הרצאה. השכרת ההרצאה היא למשך 72 שעות ללא הגבלת מספר הצפיות, עד לסיום ההרשאה.    

ירושלים - שכונות סביב לה
בקרוב יהיה פה ערוץ!

הרצאה על סיפור התפתחותה של ירושלים מתוך שכונותיה שבה נגלה מדוע נבנו השכונות הראשונות דווקא בנקודות שנבנו; למה לא נכללו שכונות כמו קריית משה, תלפיות או בית הכרם בתחומי העיר בתקופת המנדט הבריטי; כיצד השפיעה חלוקת ירושלים ב-48 על צמיחת השכונות ומיקומן; מדוע העדיפה עיריית ירושלים שיכונים על פני בתים; מהן "שכונות הבריח" ועוד.

bottom of page