top of page

סרטוני הדרכה למורי דרך

מסלול 1 - משער יפו לממילא

תודה מיוחדת לחברת סימפלקס פתרונות מיפוי בע"מ, שאפשרה לי להשתמש בצילומי הלוויין הנהדרים שלה בסרטונים והפכה את תיאורי הדרך ותוואי השטח בהם למושלמים :)

מחיר צפייה הוא 50 שקלים לסרטון. ניתן לצפות חינם בקדימון בן כעשרים שניות בכל סרטון.

השכרת הסרטון היא למשך 72 שעות ללא הגבלת מספר הצפיות, עד לסיום ההרשאה