חבילת המחשות למקטע 8 במסלול 1

 מפארק טדי לממילא

מסלול 1 - 8.jpg