חבילת המחשות למקטע 4 במסלול 5

מהחאן הירושלמי לכתף הינום

כל ההמחשות 4.jpg