חבילת המחשות למקטע 8 במסלול 5

מבריכת ממילא לנחלת שבעה

כל ההמחשות 8.jpg