top of page

חבילת המחשות למקטע 3 במסלול 1

 מתצפית גגות לקרדו

במקטע זה אין צורך בהמחשות רבות 

 שכן השטח מדבר בעד עצמו. בשל כך מחיר החבילה הזו מוזל

מסלול 1 - 3.jpg
bottom of page