חבילת המחשות למסלול 4 מקטע 1

מרחוב אגרון לשער יפו

 

מסלול 4 מקטע 1.jpg