top of page

סרטוני הדרכה למורי דרך

מסלול 5 - מהמושבה הגרמנית לנחלת שבעה

תודה למורה הדרך והצלם ברוך גיאן, שהתיר לי להשתמש בתמונותיו הנפלאות בסרטוני גבעת התנ"ך.

תודה מיוחדת לחברת סימפלקס פתרונות מיפוי בע"מ, שאפשרה לי להשתמש בצילומי הלוויין הנהדרים שלה בסרטונים והפכה את תיאורי הדרך ותוואי השטח בהם למושלמים :)

מחיר צפייה הוא 50 שקלים לסרטון ניתן לצפות חינם בקדימון בן כעשרים שניות בכל סרטון.

השכרת הסרטון היא למשך 72 שעות ללא הגבלת מספר הצפיות, עד לסיום ההרשאה   

מקטע 1 - מקולנוע סמדר למלון אוריינט
51:38
מקטע 2 - ממלון אוריינט לתחנה הראשונה
25:52
מקטע 3 - מהתחנה הראשונה לתיאטרון החאן
23:25
מקטע 4 - מתיאטרון החאן לכתף הינום
16:31
מקטע 5 - מכתף הינום למשכנות שאננים
20:22
מקטע 6 - ממשכנות שאננים למלון המלך דוד
42:22
מקטע 7 - ממלון המלך דוד לבריכת ממילא
48:50
מקטע 8 - מבריכת ממילא לנחלת שבעה
38:22
bottom of page