top of page

סרטוני הדרכה למורי דרך

מסלול 4 - מצומת אגרון לנחלאות

תודה מיוחדת לחברת סימפלקס פתרונות מיפוי בע"מ, שאפשרה לי להשתמש בצילומי הלוויין הנהדרים שלה בסרטונים. כמו"כ תודה לחבריי מורי הדרך ישראל גולדמן ועקיבא סגל, שהכירו לי פינות חמד רבות במקטע 2.

מחיר צפייה הוא 50 שקלים לסרטון. ניתן לצפות חינם בקדימון בן כעשרים שניות בכל סרטון. השכרת הסרטון היא למשך 72 שעות מרגע הצפייה הראשון ללא הגבלת מספר הצפיות, עד לסיום ההרשאה   

לנבחנים על מקטע 2 - שתי אפשרויות המסלול במקטע זה חולקו לשני סרטונים נפרדים. אנא צפו בסרטון ההקדמה החינמי (כ-3 דקות) לפני שאתם רוכשים את הסרטונ/ים של מקטע זה.

בדף זה כרגע שני מקטעים מתוך שמונה. אני עובדת במרץ על השאר...

נא לצפות (בחינם) לפני רכישת סרטוני מקטע 2
03:10
מסלול 4 מקטע 2 ב' - משער יפו לנוטרדם בתוך העיר העתיקה
38:45
מסלול 4 מקטע 1 - מצומת אגרון לשער יפו
28:19
מסלול 4 מקטע 2 א' - משער יפו לנוטרדם מחוץ לחומה
46:24
bottom of page